KARUNA ve TERA-MAİ REİKİ

karuna

KARUNA REKİ

Karuna Reiki  motive edici güçtür. Kendi yaşamını farkındalıkla yaşamak ve kuvvetlendirmek isteyen kişiler Karuna Reikiyle çalışabilirler. Böylece kişi önce kendine sonra çevresine yararlı olabilir. Knedimizin ve evremizdeki insanların acılarını azaltmak için kullanılır.

Karuna Sanskritçe den gelen bir kelimedir. Kelime anlamı olarak çevremizdeki kişilerin acılarını azaltmak yani başkalarına onlara şefkat vermek denilebilir. Geçmişten günümüze kadar Hinduizm, Budizm ve Zen öğretilerinde de kullanılmıştır. Bireysel deneyimlerin yönlendirdiği ışığın yolunda, yaratılan her varlığın bütünün birer parçaları olduğu ortaya çıkmaktadır..

Kendi yaralarımızı iyileştirmek istediğimizde diğer bireylerin de yaralarını sarmak istiyoruz demektir. Bütün canlılar bir olduğu içindir ki Karuna Reiki sadece sevgi yoluyla yardım etmek anlamına gelmez, aynı anda mantıksal bir eylemi oluşturmaktadır. Budizm literatürlerinde Karunanın doğru bir etkiye sahip olması için bilgelik eşliğinde yapılması gerektiği yazılmıştır. Bizlere daimi olarak sınırsız bir iyileştirme enerjisi ve rehberlik gönderilmektedir.

Kişi Karuna Reikiyi kendi içinde geliştirdikçe, sadece çevresine yardımcı olmakla kalmaz. Tüm dünya yüzeyindeki aydınlanmış üstatlara gönderilen Karuna Reiki enerjisi bireyin daha çok alıcı, daha rahat aktarıcı olmasını sağlar. Böylelikle daha hızlı ve güçlü enerji daha çabuk iyileşmeye neden olmaktadır. Spritüel bilgelik yolunda ilerlemek için üstatlara gönderilen Karuna Reiki enerjisi ile aydınlanmışların yollarında ilerlemeye başlanılır. Böylece bilgelik yolunda kazanılan bir yolun ışığında ilerlemeye başlarız.

 

KARUNA REİKİNİN TARİHÇESİ

Karuna Reiki sistemi William L. Rand tarafından geliştirilmiştir. Marcy Miller, Kelly Ray Marine, Pat Courtney, Cathrine Mills Bellamont ve Marla Abraham, Karuna Reikinin öğreticileri olmuşlardır.

William L. Rand  Karuna Reikiye ait olan sembolleri meditasyon yaparken görmüştür. Diğer öğreticilerle ortak yaptığı çalışmada beraber sembollerin işlevini keşfetmişlerdir. Hangi sembolün nasıl bir işlevi vardır? Kullanılma hakkı nasıldır? başkalarına uyumlanış yöntemi ve gelişimi ile yeni bir sistem olan Karuna Reiki ortaya çıkmıştır.

TERA MAI /SEICHEM REIKI

Tera Mai Reiki klasik Reiki’den daha güçlü, yoğun ve tedavi edici bir şifa enerjisidir. Hastanın spritüel varlığının yanısıra zihinsel, fiziksel ve duygusal bedenlerinede odaklanır. Kathleen Ann Milner tarafından kanallık yapılarak ortaya çıkartılan bu sisteme yüksek bir bilinç tarafından rehberlik edilmiştir.
Tera Mai Reiki’nin gücü klasik Reiki’deki gibi tek bir ışını değil, Buda’nın da sutralarında yer alan Sakara, Sophi El ve Angelic Light ışınlarını da kullanmasından ileri gelir. Yani hava-su-ruh-toprak ve ateşi içeren tamamlanmış bir enerjidir. Ancak Reiki toprak enerjisi olduğu ve topraklamanın da çok önemli olduğu düşünülürse, Reiki ışınının diğer şifa ışınları kadar gerekli olduğu ortaya çıkar. Tera Mai /Seichem Reiki biraz Klasik Reiki, biraz Seichem ama daha çok Kathleen’in kendi öğretisini içermektedir.

 

TERA MAI /SEICHEM REIKI’NIN ORTAYA ÇIKIŞI
Bu sistem Kathleen Ann Milner tarafından, yüksek bir bilincin rehberliğiyle ortaya çıkmıştır. 1983 yılında, Kathleen Reiki 1 ve 2. seviyelerine inisiye oldu, ancak yaşadığı bazı maddi imkansızlıklar sebebiyle Reiki Master seviyesini alamadı. Bundan sonraki süreçte hayatına devam ederken iki trafik kazası geçirdi ve sonrasında sağlığı kötüleşerek şiddetli ağrılar ve problemler yaşamaya başladı. 1989 yılında ise makul bir ücretle Reiki Master seviyesine inisiye oldu. Öncelikle kendini iyileştirmek üzere çalışmaya başladı. Bu çalışmaların olumlu sonuçlarını hayatında ve sağlığında hissederken kızı katıldığı bir workshopta annesinin Reiki Master olduğunu söyledi.

Böylece Kathleen’in yaşamındaki değişim süreci başladı. 3 kişiyle başlayan grupları 1990 senesinde artık düzenli öğrenci grupları haline gelmişti. Bu sıralarda New York’ta Whole Life Expo adlı bir fuarda workshop için davet edildi. İşin ilginç tarafı Kathleen’in pek çok başvuru arasından seçilmesi ve Kathleen’in ise herhangi bir başvuruda bulunmamış olmasıydı. Onu davet eden ilgililer bile buna bir açıklama getiremediler. Ve New York’da kaldığı esnada bir arkadaşı vasıtasıyla Marcy Miller ile tanıştırıldı. Marcy ile ortak ilgi alanlarını paylaşıyorlardı. New York’dan ayrıldıktan sonra da Marcy ile iletişimini sürdürdü. Marcy bir sonraki karşılaşmalarına kadar Mısır’a ve sonra Sai Baba’ya ziyarette bulundu.

Bir sonraki karşılaşmaları Los Angeles’taki Whole Life Expo’daydı. Marcy, Sai Baba ile karşılaştığında ondan Reiki’de Takata’nın bir sembolü kullanmadığını ve Reiki’nin her üç seviyesinin inisiye süreçlerinin tam olmadığını öğrenmişti. Marcy ise Sita Ashram’da kalırken yüksek bir bilinç tarafından bir sembol almıştı. Kathleen de Los Angeles’taki o fuarda bu sembolü sürekli olarak değişik şekillerde görüyordu. Karşılaşmalarının ertesi günü, konuştukları yüksek bilinç eksik inisiyasyon prosedürlerini ve Zonar adlı sembolü Kathleen’e verdi. Kathleen Marcy’yi ve Marcy Kathleen’i inisiye etti.

1991′de Marcy ile Hindistan’a bir yolculuk yaptığı esnada, yüksek bilinç tekrar göründü ve Zonar sembolünü Harth ve Halu sembolleriyle yeniledi, böylece daha yüksek bir Reiki titreşimine inisiye edebilecekti. Marcy ve Kathleen tekrar birbirlerini inisiye ettiler. Ve yine küçük bir bedel karşılığı diğer öğrencileri de inisiye etmeye başladırlar. Bu seneden itibaren spritüel rehberlerinin söylediği üzere adım adım, enerji yükselmeye devam etti. Kathleen’e kafası ve enerjisi karışmadan, uyumlu bir gelişme gösterecek şekilde yeni semboller gelmeye başladı. 1991′den beri Kathleen 5. boyut varlıklarıyla temastadır (dünya 3. boyutta), bunlar: Yükselmiş Üstadlar, Galaktik Federasyon, Sonsuz Işığın Melekleri
Onlar Kathleen’i Sakara, Sophi El ve Angelic Light şifa ışınlarına inisiye etmişlerdir. Kathleen bu ışınlara başkasını inisiye etmesine rağmen henüz zamanı gelmediği için başkalarına bu inisiyelerin belirli seviyelerinin nasıl yapıldığını öğretmemiştir.

Cevapla