Bolluk Bereket Şifa Çalışması 60 Gün

Ben ……. (buraya isminiz) ! Benim niyetim – para dahil olmak üzere- bütün bolluk bereket sembollerini hayatıma çekip bilinçaltımda daha fazla bolluk, bereket, zenginlik, şans, talih ve  kısmet bilinci oluşturarak  bolluğu, bereketi maddi ve manevi her durumda görmek doya doya yaşamaktır…

 

Ben kendimi ürettiğim bütün işlerden çok para kazanmakla birlikte, bu dünyada var olan en cömert en zengin kaynaklar olan süper loto, sayısal loto, şans topu veya benzer kaynaklardan para kazanıp, bolluk, bereket, zenginlik ve refah içinde yaşamaya layık görüyorum…

 

Evrenden bana gelen bütün bolluk, bereket, zenginlik, refah sembollerini ve beni zengin eden paralarımı sevgi ve sevinçle kabul ediyorum… Kabul ettiğim bolluk, bereket, zenginlik ve refah sembolleri ile birlikte beni zengin eden paralarım için evrene sevgilerimi veriyorum…

Ben bolluk, bereket, zenginlik ve refah sembolleri ile birlikte, bana doyum veren paralar kazanarak, zengin olarak yaşamak istiyorum.… Ve Hayatım boyunca şanslı, talihli ve kısmetli bir insan olarak refah içinde yaşamaya; çevremde olan ve olmayan herkese faydalı olmaya kesin kararlıyım…

 

Bolluk bereket zenginlik ve refah sembollerinin, beni zengin eden paralarımın bilinçli farkındalığımda ellerimle tutup gözlerimle göreceğim şekilde çoğalarak tezahür etmesini EMREDİYORUM ŞİMDİ! Niyetim şimdi ve burada gerçekleştiği için çocuklar gibi seviniyorum ve yürekten teşekkür ediyorum.

 

Allah’ım sahip olduğum her şey için çok Teşekkür ederim… Bilinçaltımda paraya, bolluğa ve dair olan yanlış inançlarımın şifasının şimdi burada gerçekleşmiş olmasını talep ediyorum. Bu iyileşmeyi tüm yönleri ile yüreğimde hissettiğim, büyük bir minnettarlık, teşekkür ve sevgiyle kabul ediyorum. Sadece bir tek Yaratıcı Sebep var…  O da Tanrı’dır. Sadece bir tek ortak bilinç var… O da Tanrı’dır. Sadece bir tek yaşam var… O da Tanrı’dır.

Sadece bir tek öz var… O da Tanrı’dır… Sadece bir tek kaynak var… o da Tanrı’dır…Şimdi burada mevcut olan ve sürekli yayılan evren, Tanrının medarı iftiharıdır. Evren esnek ve akıcı olduğu için sürekli ilerleyen bir yaratımdır. Yaratıcılık… Bilinç, hayat ve Tanrının Özüyle can bulur. Tanrı, herkesin bu evrensel bolluk ve bereketin ihtişamını paylaşması demektir. Tanrı… Benim gözümde… Onun bolluk ve bereketini paylaşmam demektir.Beni tanrı yarattı.  O halde ben onun isteğinin bir aracıyım. Beni tanrı yarattı… Böylece… O! benim varlığımda kendisini gösterdi. Tanrı beni ilahi sevgi ve bilgeliğin kanalı olmam için yarattı. Tanrının isteklerini yerine getirebilmek, onun işlerini yapabilmek ve Tanrının sevgisini alabilmek ve bu başarıyı meydana getirebilmek için evrendeki bütün kanallardan gelen bolluk ve berekete tamamen açığım. Ben bolluk ve bereketin, bana gelmesini hak ediyorum ve buna layığım.Bu yüzden Tanrı’nın bolluk ve bereketinin para, enerji, neşe, sevgi saygı mal ve mülk formlarındaki döngüsünü sevgiyle kabul ediyorum. Para benim için Tanrı’nın bana olan sevgisinin fiziksel formudur. Para, Tanrı’nın ruhunun finansal dünyada ki akışıdır…  Herkese bol bol koşulsuzca ulaşan dolaşımıdır… Para, Tanrı’nın hayatımdaki en mükemmel hareketidir ve herkes için harika bir biçimde, bütünsel olarak bir kutsanmadır.

Evrenin bolluğuna dâhil olmak benim en doğal hakkımdır. Parasal bolluğa sahip olmayı hak ediyorum ve hayatıma akan paralarımın beni zenginleştirmesine izin veriyorum. Tüm istediklerim ve ihtiyaçlarım için gerekenden daha fazla paraya sahibim. Birikim de yapabiliyorum… Paralarımı her zaman akıllı bir şekilde ve sorumluluklarımın bilincinde olarak kullanıyorum. Ben cömert bir insanım ve paralarımı hem kendim hem de tüm insanların en yüksek hayrına olması için dolaştırıyorum. Paranın hem benim hem de diğer insanların iyiliği için akan bir enerji formu olduğunu biliyorum…Paralarım, Tanrı’nın hayatımdaki aktivitesinde, banka hesaplarımda, yatırımlarımda ve elimi koyduğum her şeydedir. Benim param Tanrı’nın parasıdır:  İçeri ve dışarı akmasına izin veriyorum. Bütün düşüncelerimi, hayallerimi ve projelerimi yerine getirmek için gereken desteği sağlayan paranın, kullanılabilir olduğuna olan inancıma daima güveniyorum. Paralarım bu inanç doğrultusunda, kendiliğinde elime ve ayağıma gelir…Paramı verdiğimde, onun bana binlere milyonlara katlanarak geleceğini ve geldiğini biliyorum. Paralarım bana özgürlük getirir. Paralarım beni keyiflendirir: Paralarımı takdir ediyorum ve Tanrı’ya paralarımla birlikte gelen bolluğum ve bereketim için teşekkür ediyorum. Bu özgürce akan bolluk ve bereketin her zaman bana aktığını ve Dünya durdukça ve ben var oldukça devam edeceğini biliyorum ve bileceğim. Paraya dair bütün yeni inançlarımı Şimdi realiteme dönüştürüyorum. Elle tutulur gözle görülür şekilde gerçekleştiriyorum… Âmin.******************************************************************

 

1=Her zaman her yerde var olan Tanrı’nın Bolluk ve Bereket evrenini paylaşmamı engelleyecek, beni sınırlayan davranışlarımı, tavırlarımı ve inançlarımı atıyorum ve serbest bırakıyorum. Benim doğuştan hakkım olan Bolluk ve Bereketi talep etmeyi hak ediyorum ve buna layığım. Benim Bolluğum ve Bereketim herkesin ve her şeyin en yüksek hayrına işler ve başkaları için de Bolluk ve Bereket yaratır.

2=Farkında olmak, anlamak ve Tanrı’nın içimdeki bütün iyiliklerin Kaynağı ve Özü olduğunu bilmek için, kendi varlığımı fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak Yükseltiyorum. Tanrı’nın evreninin mükemmelliğini kabul ediyorum. Mükemmel zamanda, mükemmel bir şekilde, şimdi daha Bereketli bir insan olmam için gereken rehberlerimi meleklerimi ve derslerimi kendime çekiyorum.

3= Tanrı bolluktur, hem de sürekli akan ve kalıcı olan bir Bolluk/Berekettir, her zaman ve her yerde olan zengin Evrenin özüdür. Bu her zaman elde edilen sonsuz zenginlik Kaynağı benim varlığımda ben olarak, benim gerçeğim olarak bireyselleşti, bende vücut buldu…

4=Tanrı’nın sonsuz Bolluğum ve Bereketim olduğunun bilincindeyim. Tanrı’nın benim Sonsuz zenginliğimdeki sürekli hareketinin her zaman bilincindeyim. Benim bilincim Gerçekliğin Işığı ile doludur. Ben sınırsız bir varlığım.

5=İçimde Tanrı’nın sürekli devam eden aktivitesine olan farkındalığım, anlayışım ve bilgim benim Bolluk bütünlüğümdür. Bu doğruluğa dair olan farkındalığım benim bolluğumu bereketimi ve zenginliğimi yaratır.

6=Kaynağım olarak Tanrı’nın bilinciyle, Ruhun özünü kendi benliğime çekerim. Bu Öz, benim teminatımdır ve bu sebeple içimdeki Tanrı’nın bilinci benim Bolluk, Bereket ve zenginlik teminatımdır.

7=Benim içsel ihtiyaçlarım, düşüncelerim, hayallerim ve projelerim daima hızla gerçekleşir ve benim isteklerime göre tarafımdan deneyimlenir. Tanrı hem ihtiyaçlarımı hem de isteklerimi içimdeki Bolluk ve Bereket Teminatı Prensiplerine göre hepsini birden aynı anda yerine getirir.

8=İçimdeki Tanrı her zaman, Bolluk ve Bereketin cömertliğinin gerçek doğasını ifade ediyor. Ben bu gerçeğin farkındayım, eskileri tamamen bırakmaya ve Tanrı’nın, benim her türlü arzuma yeterli olan Bolluk ve Bereket şeklinde hayatıma girmesine izin veriyorum.

9=Benim Bolluk ve Bereket Kaynağım olarak içimdeki Tanrı bilincim, beni yükselten ve Bolluk Zenginliğinin gerçek yolunda tutandır. Bu mükemmel farkındalık, anlayış ve Tanrı’nın bilgisi, bu gerçek yolda her türlü şekil ve deneyim olarak ortaya çıkar.

10= Benim bütünlüğüm olan, içimdeki Tanrı bilincinin farkındayım. İlahi Bolluk ve Bereket eyleminin hayatımda daima çalıştığını biliyorum. Yaratıcı Enerji akışının sürekli, kolayca ve çaba harcamadan Tanrı tarafından benim bilinçli farkındalığıma aktığından eminim.

11=Ben bütün odağımı içimdeki Tanrı’ya veririm çünkü O, benim Bolluk/Bereket ve Zenginliğimin tek sebebidir, tek kaynağıdır. Tanrı’yı her şeyin özü olarak Kabul ediyorum. Bolluk ve Bereketin içimdeki harekete geçen prensiplerine inancım tam.

12=Bolluk ve Bereket içinde yaşadıkça, Bolluk ve Bereket ile hizmet ederim ve veririm. Almak ve vermek her zaman benim içimde dengededir. Kendimi onurlandırdıkça, seni de, Tanrı’yı da, kaynağı da ve kendim için olan nedeni de onurlandırırım. Bende olanı, elimden gelenin en iyisi olmak için kullanırım. En büyük bolluk, benim ben olmamdır, hayatımı yaşamamdır ve sana hizmetimi vermemdir. *******************************************************************

 

Bu kızım sessiz okunacak….
1-Bu hayatta öyle özel ve eşsiz bir görevim var ki… Ben bunu her gün her şekilde takdir ediyorum. Amacımın benim tarafımdan, başkaları ve Tanrı tarafından her zaman desteklendiğini biliyorum ve çok iyi biliyorum ki bu beklentim her zaman sevgiyle yerine gelir.

2=Özel amacımı, kendimin ve etrafımdakilerin eşsizliğini tamamen takdir ederek gerçekleştiririm. Benliğimi başka insanların dayatmaya çalıştığı negatiflikler, yargılamalar ve dogmalardan serbest bırakıyorum. Kendi benliğimi gerçekliğin ışığıyla, açıklığın sıcaklığıyla ve sevgi dolu iyiliğin ruhu ile dolduruyorum.

3=Amacımın elle tutulur gözle görülür bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü kaynağa ve var olan bütün kanallara açığım. Kendimin ve başkalarının başarılarıyla mutluluğu ile keyiflenirim. Başarısızlık sayılmış yaşanmış ve bitmiş durumları ise öğrenmek, tecrübe etmek için deneyimlenmiş hediyeler olarak görürüm. Gerçekleştirmiş olduğum, başarı ya da başarısızlık olarak açıklanmış olan eylemlerimin hepsi, herkesin en yüksek hayrı için yaşanmış ve bitmiştir.

4=Benim özel amacımın tamamlanması için gereken her ne ise onu isterim, sevgiyle ve  sevinçle alırım. Amacıma ve niyetime… Birlik, bütünlük bilinci, açıklık ve kararlılıkla odaklanırım. Benim niyetimin saflığı yolumda yürümeyi kolaylaştırır
5=Özel amacımın etrafımda doğallıkla, kolayca ve hızla kendiliğinden açılmasına izin veriyorum. Ben kendi özel amacımı takip ederken, karşılaştığım diğer insanlara olabildiğim kadar yardımcı oluyorum. Hizmet ettikçe hizmet alıyorum, Sevgiyi alıyorum ve veriyorum. 6= Hayatın bana verdiği bütün hediyeler için müteşekkirim ve minnettarım. Hayatımın özel amacına ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben her zaman en yüksek ideallerim için yaşarım. Bütün iyi dilekler sürekli, kolay ve hızla akar… Ve öyledir… Teşekkür ederim… Teşekkür ederim… Teşekkür ederim…
 

 
 

Hakkında Site Yönetimi

Cevapla