Yaratıcılık; Aynı Şeye Bakıp Farklı Şeyler Görmek

berto

 

Günümüz teknolojisinde  bütün bilgilerin ortada olduğunu düşünecek olursak, bizi diğer insanlardan farklı kılacak yeni fikirler ortaya atıp yeteneğimizi kullanabileceğimiz ve yaşamda fark yaratabileceğimiz bir özelliğe sahip olmamız gerekir. Bu da YARATCI DÜŞÜNME BECERİSİ’ ne  sahip olmaktır.

Yaratıcılık dünyayı  ve kendimizi değiştirme eylemidir. Yaratıcılık orijinal olmak, hayal gücünü kullanmak, bilinçaltımızda sakladığımız bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kullanmak, yeni şeyler keşfetmek, sorunlara farklı açıdan bakabilmek, düşünce de özgün ve esnek  olmak,  yapılmayanı yapmak ve söylenmeyeni söyleme yeteneğine sahip olmaktır. Yaratıcı düşünme becerisi  artık sadece sanatta olmayıp, bilim, teknoloji,  moda,  reklamcılık  ve güncel  yaşamda da geçerlidir.

Yaratıcılık nedir? Yaratıcı insanlar kimlerdir? Yaratıcılık geliştirilebilinir mi? gibi sorular hep sorulmuştur. Araştırmalar yaratıcılık ile zeka arasında doğrusal bir ilişki bulamamış olsa da belli bir zeka seviyesinde ki kişilerin daha yaratıcı olduğu kabul edilmektedir. Hepimiz doğuştan yaratıcı özelliğine sahip bir şekilde ve birçok yetenekle  doğarız. Çocukluğumuzdan itibaren bu yönlerimiz bastırılmadığı müddetçe geliştirmek mümkündür. Bastırıldığını düşünelim, kişide gizli kalmış ve geliştirilememiş ya da bastırılmış yaratıcılık yönlerinin iyi bir eğitim ile açığa çıkarılması mümkündür.

Yaratıcı fikirler bir an da ortaya çıkar. Ama temelinde önceden öğrenilmiş bilgiler ve yaşanan deneyimler yatar. Bilgi ve hayal gücünün toplamıdır. Yani sağ ve sol beynin ortak kullanımıdır. Bilindiği gibi Sol beyin mantıksal, ardaşık düşünme, rasyonellik, analitik ve objektiflik özelliklerini barındırırken Sağ beyin ise rastgele, sezgisel, bütünsel, sentezleme ve subjektiflik özelliklerine sahiptir. Beynin bu iki tarafını etkili bir şekilde kullanmak için çeşitli egzersizler yaparak geliştirebiliriz.

Sezgiyi, yaratıcı süreçlerden oluşan sistematik bir modelin parçası olarak gören  Graham Wallas, yaratıcılığı dört aşamalı bir model şeklinde oluşturmuştur.

1)Hazırlık Aşaması : Yaratmayı düşündüğünüz konu veya eser hakkında hazırlık yapmaktır. Bilgi birikimimizi kullanıp aynı zamanda yeni bilgiler edinip  yaşam tecrübelerimizden faydalanarak ürün, müşteri, malzeme ve hedef kitlelerini  gözden geçirmektir.

2)Kuluçka Aşaması:  Bu aşama bilinçaltının devreye girmesini sağlar. Bilinçli düşünmeye ara verip bilinçaltının gerekli bağlantıları sağlamasına fırsat tanınır. Zihni susturup yapılan bir meditasyon veya birçok bilim adamı ve ressamın yaptığı gibi üretme aşamasında yaptıkları kısa istirahatlerden uyandıktan sonra aklına gelen fikirler ve çözümlemeler üzerinde çalışması gibi.

3)Aydınlanma Aşaması : Bilinçaltında ki bilgilerin bilinç üstüne çıkartıp fikri bulduğumuz andır. Fikrin ortaya çıkışı hiç ummadığımız zamanlarda olur. Stressiz ve rahat olduğumuz  zamanlarda, mesela müzik dinlerken, duş alırken veya araba kullanırken gibi.

4)Uygulama Aşaması : Bu aşamada kişi artık tasarımı yapmış, sorunu çözmüş ve yaratıcı düşüncesini uygulamaya geçirir.

Yaptığınız işler hayranlık uyandırıyor ve bir başkası bunu ben daha önce neden düşünmedim diyorsa siz orada yaratıcılığınızı konuşturmuşsunuz demektir. Geriye sadece yarattığınız fikri  sunacağınız pazarlama aşamasına geçmektir.

Herkes kendi eserini ortaya koyma potansiyeline sahiptir. İster iş hayatınızda isterse özel yaşantınızda olsun farklı olmak, içinizden geleni yapmak istiyorsanız ‘’ Elalem ne der?’’ düşüncesini zihninizden uzaklaştırın. Kendiniz olun ve olduğunuz gibi davranın. Yaratıcılık sadece üstün yetenekli  insanlara has değil, her insan da mevcuttur. Yaratıcılığınızı engelleyen ; Negatif düşünceleriniz,  başarısızlık korkunuz, geçmiş yaşantınızdan edindiğiniz olumsuz deneyimler, hata yapma  ve eleştirilme korkusu, kendine güvensizlik, alışkanlıklarınız ve onaylanma ihtiyacınız, toplumsal faktörler gibi birçok faktör vardır. Yapmanız gereken size engel olan bu faktörlerin farkına varıp bunları yok etmektir. Onları yok ettiğinizde yaratıcılığınızın meyvelerini toplamaya başlarsınız.

Filiz Ünlü

Hakkında Filiz Unlu

Cevapla